Opis

Miernik wielofunkcyjny najnowszej generacji pozwalający na wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61557: impedancja pętli zwarcia z rozdzielczością nawet do 0,001 Ω – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD, parametry wyłączników RCD, również w sieciach izolowanych IT, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych. Miernik wyróżniają rozbudowane funkcje pomiaru uziemień (dodatkowe metody cęgowe oraz rezystywność gruntu), automatyczne pomiary rezystancji izolacji w gniazdach oraz dla przewodów 3-, 4- i 5- żyłowych (z adapterem AutoISO-1000C), możliwość pomiaru natężenia oświetlenia, rejestracja i analiza parametrów sieci – łącznie z harmonicznymi do 40-tej. Przyrząd posiada innowacyjną pamięć, umożliwiającą zapis kilkudziesięciu tysięcy wyników w strukturze gotowego protokołu z opisanymi punktami: klient → obiekt → pomieszczenie → punkt pomiarowy. Do wprowadzania danych można wykorzystać klawiaturę na ekranie lub bezprzewodowa mini-klawiaturę z paskiem na rękę. Dane z pamięci można transmitować do komputera PC poprzez kabel USB lub bezprzewodowo poprzez Bluetooth®. Pomiary impedancji pętli zwarcia: pomiar impedancji pętli zwarcia z rodzielczością 0,001 Ω prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym) – rezystor zwarciowy Rzw = 10 Ω, zakres napięć pomiarowych: 95…440 V, częstotliwości 45…65 Hz, pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn ≥ 30 mA bez ich zadziałania, automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego, pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodów o długości 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT), wybór zabezpieczeń instalacji oraz automatyczna ocena wyniku pomiaru. Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A, F i B: pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA, funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciśnięciu przycisku „START” miernik wykonuje cały zaprogramowany cykl pomiarów łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE prądem 15 mA), kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny), pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym, pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn , pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika, wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów, możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD, pomiary dla napięcia 95…270 V. Pomiary rezystancji izolacji: napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V, pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ, możliwość pomiaru w gnieździe za pomocą adaptera UNI-Schuko, zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru, samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru, automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-1000C, akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji. Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych: pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach, pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną, autokalibracja przewodów pomiarowych – możliwość stosowania przewodów dowolnej długości. Pomiary rezystancji uziemienia: pomiar metodą techniczną 3 i 4-przewodową, pomiar metodą techniczną 3-przewodową z wykorzystaniem dodatkowych cęgów, pomiar metodą dwucęgową, z wykorzystaniem dodatkowych cęgów. Pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera. Pomiar natężenia oświetlenia. Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej. Pomiar i rejestracja napięcia, częstotliwości, prądu przemiennego, cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej), harmonicznych napięcia i prądu do 40, współczynników THD. Sprawdzanie kolejności faz i obrotów silnika. Pamięć o strukturze drzewiastej, dynamicznie zarządzana (max. po 10000 wyników każdego rodzaju pomiaru) z możliwością opisu punktów pomiarowych, obiektów, nazw klientów. Zasilanie z akumulatora lub baterii (opcja), wbudowana szybka ładowarka. Możliwość ładowania z sieci oraz z zapalniczki samochodowej (12 V). Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L Pomiar prądem 23/40 A – zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13…1999,9 Ω – dla przewodu pomiarowego 1,2 m Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,000…19,999 Ω 0,001 Ω ±(5% w.m. + 0,03 Ω) 20,00…199,99 Ω 0,01 Ω ±(5% w.m. + 0,3 Ω) 200,0…1999,9 Ω 0,1 Ω ±(5% w.m. + 3 Ω) napięcie nominalne: 95…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95…440 V (dla ZL-L) częstotliwość: 45…65 Hz Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCDPomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50…1999,9 Ω Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr) 20,0…199,9 Ω 0,1 Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr) 200…1999 Ω 1 Ω napięcie nominalne: 95…270 V częstotliwość: 45…65 Hz Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 5: 0,50 Ω 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V 0,56 Ω 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00…9,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 4 cyfry) 10,0…99,9 Ω 0,1 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry) 100…999 Ω 1 Ω 1,00…1,99 kΩ 0,01 kΩ napięcie pomiarowe: 25 V lub 50 V rms prąd pomiarowy: 20 mA, sinusoidalny rms 125 Hz (dla fn=50 Hz) i 150 Hz (dla fn=60 Hz) blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN>24 V maksymalne mierzone napięcie zakłóceń UNmax=100 V maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi) Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00…9,99 Ω 0,01 Ω ±(8% w.m. + 4 cyfry) 10,0…99,9 Ω 0,1 Ω 100…999 Ω 1 Ω 1,00…1,99 kΩ 0,01 kΩ pomiar z dodatkowymi cęgami prądowymi zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A Selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00…9,99 Ω 0,01 Ω ±(10% w.m. + 4 cyfry) 10,0…19,9 Ω 0,1 Ω 20,0…99,9 Ω ±(20% w.m. + 4 cyfry) pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymi zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A Pomiar rezystywności gruntu (ρ) Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,0…99,9 Ωm 0,1 Ωm Zależna od błędupodstawowego pomiaru RE 100…999 Ωm 1 Ωm 1,00…9,99 Ωm 0,01 kΩm 10,0…99,9 kΩm 0,1 kΩm pomiar metodą Wennera możliwość ustawienia odległości w metrach lub stopach wybór odległości 1…30 m (1…90 stóp) Wskazania kolejności faz Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna Zakres napięć sieci UL-L: 100…500 V (45…65 Hz) Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych Sprawdzanie kierunku obrotów silnika Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95…270 V)Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA) Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy Ogólnegotypu ikrótko-zwłoczny 0,5*IΔn 0…300 ms ( TN/TT ) 0…400 ms ( IT ) 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn=10 mAi pomiaru 0,5xIΔnbłąd:±(2% w.m. + 3 cyfry) 1*IΔn 2*IΔn 0…150 ms 5*IΔn 0…40 ms Selektywny 0,5*IΔn 0…500 ms 1*IΔn 2*IΔn 0…200 ms 5*IΔn 0…150 ms dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8…0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0…8% Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC) Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy 10 mA 3,3…10,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔ..1,0 x IΔ ± 5%IΔn 30 mA 9,0…30,0 mA 100 mA 33…100 mA 1 mA 300 mA 90…300 mA 500 mA 150…500 mA 1000 mA 330…1000 mA możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC) Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A) Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy 10 mA 3,5…20,0 mA 0,1 mA 0,35 x IΔn..2,0 x IΔn ±10%IΔn 30 mA 10,5…42,0 mA 0,35 x IΔn..1,4 x IΔn 100 mA 35,0…140 mA 1 mA 300 mA 105…420 mA 500 mA 175…700 mA możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B) Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy 10 mA 2,0…20,0 mA 0,1 mA 0,4 x IΔn..2,0 x IΔn ±10%IΔn 30 mA 6…60 mA 1 mA 100 mA 20…200 mA 300 mA 60…600 mA 500 mA 100…1000 mA możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu IΔn – wartość znamionowego prądu różnicowego Pomiar rezystancji izolacjiZakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 2: dla UN = 50 V: 50 kΩ…250 MΩ dla UN = 100 V: 100 kΩ…500 MΩ dla UN = 250 V: 250 kΩ…999 MΩ dla UN = 500 V: 500 kΩ…2 GΩ dla UN = 1000 V: 1,000 MΩ…9,99 GΩ Zakres wyświetlania*) Rozdzielczość Błąd podstawowy 0…1999 kΩ 1 kΩ ±(3% w.m. + 8 cyfr) 2,00…19,99 MΩ 0,01 MΩ 20,0…199,9 MΩ 0,1 MΩ 200…999 MΩ 1 MΩ 1,00…9,99 GΩ 0,01 GΩ ±(4% w.m. + 6 cyfr) *) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia. Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancjiPomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfr) 20,0…199,9 Ω 0,1 Ω 200…400 Ω 1 Ω napięcie na otwartych zaciskach: 4 9 V prąd wyjściowy przy R<2 Ω: min. 200 mA autokalibracja przewodów pomiarowych pomiary dla obu polaryzacji prądu Pomiar natężenia oświetlenia Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,1…99,9 lx 0,1 lx ±(5% w.m. + 2 cyfry) 100…999 lx 1 lx 1,00…9,99 klx 0,01 lx 10,0…19,9 klx 0,1 lx pomiar w luksach (lx) lub stopokandelach (fc) Analiza i rejestracja parametrów sieci jednofazowej Pomiar napięcia UL-N: 0…500 V. Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 45,0…65,0 Hz. Pomiar częstotliwości dla napięć 50…500 V w zakresie 45,0…65,0 Hz(błąd podstawowy max. ± 0,1% w.m. + 1 cyfra). Pomiar cosφ: 0,00…1,00 (rozdzielczość 0,01). Pomiar i rejestracja w układzie 1-fazowym. Pomiar prądu (True RMS) Cęgi Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy* C-3, C-6 0,0…99,9 mA 0,1 mA ±(5% w.m. + 3 cyfry) 100…999 mA 1 mA C-3,C-6F-1, F-2, F-3 1,00…9,99 A 0,01 A ±(5% w.m. + 5 cyfr)(C-3, C-6)±(0,1% In + 2 cyfry)(F-1, F-2, F-3) 10,0…99,9 A 0,1 A 100…999 A 1 A F-1, F-2, F-3 1,00…3,00 kA 0,01 kA * – należy dodatkowo uwzględnić niepewność cęgów prądowych Pomiar mocy czynnej P, biernej Q i pozornej S oraz cos φ Zakres[W], [VA], [var] Rozdzielczość[W], [VA], [var] Błąd podstawowy* 0…999 1 ±(7% w.m. + 3 cyfry) 1,00…9,99 k 0,01 k 10,0…99,9 k 0,1 k ±(7% w.m. + 5 cyfr) 100…999 k 1 k 1,00…1,50 M 0,01 M zakres napięć: 0 500 V zakres prądów: 0…1000 A (3000 A)* częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz * – dla cęgów C-3, dla C-6 do 10 A, dla cęgów serii F do 3000 A Pomiar harmonicznych napięcia Zakres Rozdzielczość Nr harm. Błąd podstawowy 0,0…500 V 0,1 (1*) V 1,2,…15 ±(5% w.m. + 3 cyfry) 16,…40 ±(5% w.m. + 10 cyfr) dodatkowo wyświetlanie wartości h02…h40 jako procent h01 (do 999%) * – od 300 V do 500 V Pomiar harmonicznych prądu Zakres Rozdzielczość Nr harm. Błąd podstawowy 0,0…1000 A* wynika z zakresówdla pomiaru I 1,2,…15 ±(5% w.m. + 3 cyfry) 16,…40 ±(5% w.m. + 10 cyfr) dodatkowo wyświetlanie wartości h02…h40 jako procent h01 (do 999%) * – dla cęgów C-3 i C-6V: 10 A, dla cęgów serii F do 3000 A THD (względem pierwszej harmonicznej) Rozdzielczość Błąd podstawowy THD-F napięcia(h = 2 40) 0,0 999,9%dla URMS ≥ 1% Unom 0,1% ±5% THD-F prądu(h = 2…40) 0,0 999,9%dla IRMS ≥ 1% Inom 0,1% ±5% Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”. Bezpieczeństwo elektryczne: rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557 kategoria pomiarowa: IV 300 V (III 600 V) wg PN-EN 61010-1 stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54 Pozostałe dane techniczne: zasilanie miernika: akumulator Ni-MH lub baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) (opcja) wymiary: 288 x 223 x 75 mm masa miernika: ok. 2,2 kg Przyrząd spełnia wymagania norm: PN-EN 61010 – 1:2002(U) (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa) PN-EN 61010 – 031:2002(U) (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa) PN-EN 61326:2002(U) (kompatybilność elektromagnetyczna) PN-EN 61557 – 10:2002 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych) PN-IEC 60364 – 6 – 61 / PN-HD 60364 – 6:2007(U) (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie) PN-IEC 60364 – 4 – 41 / PN-HD 60364 – 4 – 41:2007(U) (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa) PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze) PN-EN 12464 (oświetlenie miejsc pracy)

Ceneo

Budowa i remont

Narzędzia i warsztat

Narzędzia pomiarowe

Mierniki uniwersalne

Sonel MPI-530-IT WMPLMPI530IT

giełda samochodowa śląsk
, strug zdzierak
, drzwi przesuwne loft
, skareator
, drzwi pokojowe

yyyyy

+0