Sonel MPI-540 miernik parametrów instalacji elektrycznych (WMPLMPI540S)

9 879,31

Opis

Miernik Sonel MPI-540 przeznaczony jest do sprawdzania domowych i przemysło­wych instalacji elektrycznych. Za pomocą przyrządu można wykonać pomiary, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji. Dodatkowo użytkow­nik ma możliwość rejestracji parametrów sieci elektrycznych znajdujących się na tych obiektach. Umożliwia to kontrolę jakości energii elektrycznej, oraz pomiar parametrów ochrony przeciwporażeniowej przy użyciu jednego uni­wersalnego urządzenia. Znaczne zautomatyzowanie pomiarów umożliwia funkcja badania wyłączników różnicowo-prądowych w trybie Auto, a także wstępnie zaprogramowane przez producenta sekwencje pomiarowe (tzw. au­totesty), które można również rozbudowywać o własne sekwencje. Wykonanie w sposób automatyczny pomiarów rezystancji izolacji przewodów 3-, 4-, oraz 5-żyłowych umożliwi adapter AUTO ISO-1000C. Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-LPomiar prądem 23/40 A – zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13…1999,9 Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2 m): Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,000…19,999 Ω 0,001 Ω ±(5% m.v. + 30 cyfr) 20,00…199,99 Ω 0,01 Ω ±(5% m.v. + 30 cyfr) 200,0…1999,9 Ω 0,1 Ω ±(5% m.v. + 30 cyfr) napięcie nominalne: 95…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95…440 V (dla ZL-L) częstotliwość: 45…65 Hz Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCDPomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,50…1999 Ω Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(6% m.v. + 10 cyfr) 20,0…199,9 Ω 0,1 Ω ±(6% m.v. + 5 cyfr) 200…1999 Ω 1 Ω ±(6% m.v. + 5 cyfr) napięcie nominalne: 95…270 V częstotliwość: 45…65 Hz Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4pZakres pomiarowy wg IEC 61557-5:0,50 Ω 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V0,56 Ω 1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00…9,99 Ω 0,01 Ω ±(2% m.v. + 4 cyfry) 10,0…99,9 Ω 0,1 Ω ±(2% m.v. + 3 cyfry) 100…999 Ω 1 Ω ±(2% m.v. + 3 cyfry) 1,00…1,99 kΩ 0,01 kΩ ±(2% m.v. + 3 cyfry) prąd pomiarowy: 20 mA, sinusoidalny RMS 125 Hz (dla fn = 50 Hz) i 150 Hz (dla fn = 60 Hz) blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN > 24 Vdla prądu różnicowego sinusoidalnego maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5: 1 Ω 1,99 kΩ Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00…9,99 Ω 0,01 Ω ±(2% m.v. + 4 cyfry) 10,0…99,9 Ω 0,1 Ω ±(2% m.v. + 4 cyfry) 100…999 Ω 1 Ω ±(2% m.v. + 4 cyfry) 1,00…1,99 kΩ 0,01 kΩ ±(2% m.v. + 4 cyfry) pomiar z dodatkowymi cęgami prądowymi zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A Selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00…9,99 Ω 0,01 Ω ±(10% m.v. + 4 cyfry) 10,0…19,9 Ω 0,1 Ω ±(10% m.v. + 4 cyfry) 20,0…99,9 Ω 0,1 Ω ±(20% m.v. + 4 cyfry) pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymi zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A Pomiar rezystywności gruntu (ρ) Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00…9,99 Ω 0,01 Ω ±(2% m.v. + 4 cyfry) 10,0…99,9 Ω 0,1 Ω ±(2% m.v. + 4 cyfry) 100…999 Ω 1 Ω ±(2% m.v. + 4 cyfry) 1,00…1,99 kΩ 0,01 kΩ ±(2% m.v. + 4 cyfry) pomiar metodą Wennera możliwość ustawienia odległości w metrach lub stopach wybór odległości 1…30 m (1…90 stóp) Wskazania kolejności faz wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna zakres napięć sieci UL-L: 100…500 V (45…65 Hz) wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95…270 V):Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA) Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy Ogólnego typu i krótkozwłoczny 0,5*IΔn 0…300 ms 1 ms ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) Ogólnego typu i krótkozwłoczny 1*IΔn 0…300 ms 1 ms ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) Ogólnego typu i krótkozwłoczny 2*IΔn 0…150 ms 1 ms ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) Ogólnego typu i krótkozwłoczny 5*IΔn 0…40 ms 1 ms ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) Selektywny 0,5*IΔn 0…500 ms 1 ms ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) Selektywny 1*IΔn 0…200 ms 1 ms ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) Selektywny 2*IΔn 0…200 ms 1 ms ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) Selektywny 5*IΔn 0…150 ms 1 ms ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn: -8…0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0…8% Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC) Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy 10 mA 3,3…10,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn ± 5% IΔn 30 mA 9,0…30,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn ± 5% IΔn 100 mA 33…100 mA 1 mA 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn ± 5% IΔn 300 mA 90…300 mA 1 mA 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn ± 5% IΔn 500 mA 150…500 mA 1 mA 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn ± 5% IΔn 1000 mA 330…1000 mA 1 mA 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn ± 5% IΔn możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC) Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A) Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy 10 mA 3,5…20,0 mA 0,1 mA 0,35 x IΔn…2,0 x IΔn ± 10% IΔn 30 mA 10,5…42,0 mA 0,1 mA 0,35 x IΔn…1,4 x IΔn ± 10% IΔn 100 mA 35…140 mA 1 mA 0,35 x IΔn…1,4 x IΔn ± 10% IΔn 300 mA 105…420 mA 1 mA 0,35 x IΔn…1,4 x IΔn ± 10% IΔn 500 mA 175…700 mA 1 mA 0,35 x IΔn…1,4 x IΔn ± 10% IΔn możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B) Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy 10 mA 2,0…20,0 mA 0,1 mA 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn ± 10% IΔn 30 mA 6…60 mA 1 mA 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn ± 10% IΔn 100 mA 20…200 mA 1 mA 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn ± 10% IΔn 300 mA 60…600 mA 1 mA 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn ± 10% IΔn 500 mA 100…1000 mA 1 mA 0,2 x IΔn…2,0 x IΔn ± 10% IΔn możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu IΔn – wartość znamionowego prądu różnicowego Pomiar rezystancji izolacji Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2: dla Un = 50 V: 50 kΩ…250 MΩ dla Un = 100 V: 100 kΩ…500 MΩ dla Un = 250 V: 250 kΩ…999 MΩ dla Un = 500 V: 500 kΩ…2 GΩ dla Un = 1000 V: 1 MΩ…4,99 G Zakres *) Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00…1999 kΩ 1 kΩ ±(3% m.v. + 8 cyfry) 2,00…19,99 MΩ 0,01 MΩ ±(3% m.v. + 8 cyfry) 20,0…199,9 MΩ 0,01 MΩ ±(3% m.v. + 8 cyfry) 200…999 MΩ 1 MΩ ±(3% m.v. + 8 cyfry) 1,00…4,99 GΩ 0,01 GΩ ±(4% m.v. + 6 cyfr) 5…9,99 Ω 0,01 GΩ niespecyfikowany *) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancjiPomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mAZakres pomiarowy wg IEC 61557-4: 0,12…400 Ω Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% m.v. + 3 cyfry) 20,0…199,9 Ω 0,1 Ω ±(2% m.v. + 3 cyfry) 200…400 Ω 1 Ω ±(2% m.v. + 3 cyfry) napięcie na otwartych zaciskach: 4 9 V prąd wyjściowy przy R<2 Ω: min. 200 mA autokalibracja przewodów pomiarowych pomiary dla obu polaryzacji prądu Pomiar natężenia oświetlenia Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,1…99,9 lx 0,1 lx ±(5% m.v. + 2 cyfry) 100…999 lx 1 lx ±(5% m.v. + 2 cyfry) 1,00…9,99 klx 0,01 klx ±(5% m.v. + 2 cyfry) 10,0…19,9 klx 0,1 klx ±(5% m.v. + 2 cyfry) pomiar w luksach (lx) lub stopokandelach (fc) Trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektrycznych Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach: o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz o napięciach znamionowych: 64/110 V 110/190 V 115/200 V 127/220 V 220/380 V 230/400 V 240/415 V 254/440 V 290/500 V prądu stałego Układy obsługiwanych sieci: jednofazowy dwufazowy ze wspólnym N trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N trójfazowy trójkąt Parametry analizatora: Parametr Zakres pomiarowy Maksymalna rozdzielczość Błąd podstawowy Napięcie przemienne (TRMS) – 0,0 500 V 0,01% Unom ±0,5% Unom Prąd przemienny TRMS – w zależności od cęgów* 0,01% Inom ±2% w.m. jeśli w.m. ≥ 10% Inom ±2% Inom jeśli w.m. < 10% Inom(błąd nie uwzględnia błędu cęgów) Częstotliwość – 40,00…70,00 Hz 0,01 Hz ±0,05 Hz Moc czynna, bierna, pozorna i odkształcenia – w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) do czterech miejsc po przecinku w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) Energia czynna, bierna i pozorna – w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) do czterech miejsc po przecinku jak błąd mocy cosφ i współczynnik mocy (PF) – 0,00…1,00 0,01 ±0,03 Harmoniczne Napięcie taki sam jak napięcia przemiennego True RMS taka sama jak napięcia przemiennego True RMS ±5% w.m. jeśli w.m. ≥ 3% Unom ±0,15% Unom jeśli w.m. < 3% Unom Harmoniczne Prąd taki sam jak napięcia przemiennego True RMS taka sama jak napięcia przemiennego True RMS ±5% w.m. jeśli w.m. ≥ 10% Inom ±0,5% Inom jeśli w.m. < 10% Inom THD Napięcie 0.0…100.0% (względem wartości skutecznej) 0,1% ±5% THD Prąd 0.0…100.0% (względem wartości skutecznej) 0,1% ±5% Współczynnik asymetrii Napięcie oraz prąd 0,0…10,0% 0,1% ±0,15% (błąd bezwzględny) * Cęgi F-1A, F-2A, F-3A: 0..3000 A (10000 Ap-p)* Cęgi C-4A: 0..1000 A (3600 Ap-p)*Cęgi C-5A: 0..1000 A (3600 Ap-p)* Cęgi C-6A: 0..10 A (36 Ap-p)* Cęgi C-7A: 0…100 A (360 Ap-p) Cęgi C-4A WACEGC4AOKR C-5A WACEGC5AOKR C-6A WACEGC6AOKR C-7A WACEGC7AOKR F-1A WACEGF1AOKR F-2A WACEGF2AOKR F-3A WACEGF3AOKR Prąd znamionowy 1000 A AC 1000 A AC1400 A DC 0 A AC 100 A AC 3000 A AC 3000 A AC 3000 A AC Maks. prąd przeciążeniowy 1200 A AC 1000 A AC3000 A DC 20 A AC 100 A AC 10 kA AC 10 kA AC 10 kA AC Minimalny prąd możliwy do pomiaru 100 mA 500 mA 10 mA 20 mA 1 A 1 A 1 A Częstotliwość 30 Hz 10 kHz DC 5 kHz 40 Hz 10 kHz 40 Hz 1 kHz 40 Hz 10 kHz 40 Hz 10 kHz 40 Hz 10 kHz Poziom sygnału wyjściowego 1 mV / 1 A 1 mV / 1 A 100 mV / 1 A 500 mV / 1 A 38,8 μV / 1 A 38,8 μV / 1 A 38,8 μV / 1 A Maks. średnica mierzonego przewodu 52 mm 39 mm 20 mm 24 mm 360 mm 235 mm 120 mm Minimalna dokładność podstawowa ≤0,5% ≤1,5% ≤1% 0,5% 1% 1% 1% Zasilanie bateryjne — + — — — — — Długość przewodu 2,2 m 2,2 m 2,2 m 3 m 2,2 m 2,2 m 2,2 m Kategoria pomiarowa IV 300 V IV 300 V IV 300 V III 300 V IV 600 V IV 600 V IV 600 V

Ceneo

Budowa i remont

Narzędzia i warsztat

Narzędzia pomiarowe

Pozostałe narzędzia pomiarowe

Sonel MPI-540 miernik parametrów instalacji elektrycznych (WMPLMPI540S)

pręt
, yato yt-14501
, ogród wertykalny zrób to sam
, meble kuchenne allegro
, tynki strukturalne
, mocna kosiarka spalinowa

yyyyy

+0