Program Moja Woda – geneza projektu oraz najważniejsze informacje 

Program Moja Woda może być dobrze znany niektórym osobom, które zdążyły wziąć udział w jego pierwszej odsłonie. Program Moja Woda doczekał się drugiej odsłony, która wiąże się z udzieleniem dofinansowania osobom fizycznym, przeznaczone ma zostać na zakup, montaż, dostawę oraz uruchomienie różnego rodzaju instalacji do np. zbierania wody lub jej retencjonowania. Program Moja Woda powstał w celu złagodzenia skutków suszy, która w Polsce co roku dotyka wiele osób, zwłaszcza rolników. Dodatkowo, program ten ogranicza zagrożenie powodziowe, na skutek montażu instalacji zbierających deszczówkę. 

Program Moja Woda – kto może skorzystać z dofinansowania? 

Program Moja Woda realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z dofinansowania mogą korzystać: 

  • Osoby fizyczne takie jak właściciele lub współwłaściciele terenów, na których znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny. 
  • Właściciele działki, na której w przyszłości ma pojawić się jednorodzinny budynek mieszkalny. Budynek ten może być w trakcie budowy lub dopiero w fazie planowania. Warunkiem uzyskania dotacji jest ukończenie budowy przed otrzymaniem dofinansowania. 

Obecnie, trwa już drugi nabór do programu Moja Woda, dla osób, które niestety nie załapały się na skorzystanie z pierwszej odsłony programu. Drugi nabór trwa już od marca 2021 roku i oficjalnie ma trwać do 30 czerwca 2024 roku, jednak istnieje możliwość, że środki finansowe przeznaczone na program wyczerpią się wcześniej i zostanie on zamknięty. Każda osoba, która pragnie zakwalifikować się do programu, zobowiązana jest do wypełnienia wszystkich niezbędnych dokumentów, a nie oddanie ich w terminie może spowodować swego rodzaju dyskwalifikacje. Dokumenty znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. Wystarczy pobrać odpowiednie pliki, wydrukować i wypełnić. Wypełnione dokumenty należy wzbogacić o zdjęcia, które będą dokumentem potwierdzającym realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo, każdy kto wypełnił i przesłał odpowiedni wniosek, musi również stworzyć kosztorys, w którym znajdą się rachunki, faktury oraz wszystkie poniesione koszty związane z zakupem, dostawą, montażem i budową inwestycji.  

Program Moja Woda – dodatkowe informacje 

Program Moja Woda ma pewne zasady, których każdy uczestnik powinien przestrzegać. Przede wszystkim należy wiedzieć, że w koszty można wpisać wszystkie elementy oraz podzespoły potrzebne do zainstalowania zbiorników takich jak:

  • Zbiornik przeznaczony do zbierania deszczówki z powierzchni nieprzepuszczalnych np. powierzchni dachu lub chodnika. Zbiorniki mogą być w postaci rynien, wpustów lub przewodów odprowadzających. 
  • Zbiornik retencyjny nadziemny lub podziemny. Pojemność zbiorników powinna wynosić co najmniej 2 metry sześcienne w przypadku zbiorników otwartych, a w przypadku zbiorników zamkniętych pojemność może wynosić 1 metr sześcienny, ale konieczne jest wtedy zamontowanie przynajmniej dwóch zbiorników. 
+0